Takaisin

 uutiset
REKISTERISELOSTE
Jäsenrekisterin ajantasainen rekisteriseloste
REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
1 Rekisterin nimi
Tainuksen kyläyhdistys ry:n jäsenrekisteri
2 Rekisterin pitäjä
Nimi: Tainuksen Kyläyhdistys ry, 1768130-8
Verkkosivu: www.tainuksenkyläyhdistys.fi
Osoite: Tainuskyläntie 9, 66350 Tainus
puh: 040 534 3728
sähköposti: pukkilahilkka@gmail.com
2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Paula Rantala
Osoite: Koskenkorvantie 549, 66350 Tainus
Puh: 040 721 3768
Sähköposti paula.rantala@pp2.inet.fi
3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/ Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11§:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11§:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:
jäsenien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
jäsenyystiedot (toimikuva ja jäsenyyden alkamisajankohta)
jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella.
6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.
7 Rekisterin suojaamisen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Tainuksen kyläyhdistys ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkistaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisena yhdistyksen hallitukselle.
9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissäoleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
25.05.18 - 25.05.20
Otsikko Pvm
Latotanssit kesällä 2019(11.06.19)
Tainusjärven hölökkä ja puolimaraton 8.6.2019(11.06.19)
Tainusjärven hölökän 27.5.2018 tulokset(28.05.18)
REKISTERISELOSTE(25.05.18)

<< < > >>