TAINUSKYLÄ ENNENWANHAAN

KYLÄHISTORIAA

Jääkauden aikana muodostuivat mm. Pässilänvuoren kivipellot ja harjumuodostemat kylän reunamille. Pässilänvuoren lehtomainen kasvillisuus sai myös alkunsa.

Kylän pelloilta on löytynyt monenlaisia vanhoja esineitä, esim. tulus, kaapimia, pajumerta ja kampakeraamisia ruukun sirpaleita. Ruukun sirpaleet ovat esillä Jurvan kirjaston historiasalissa, muiden Jurvasta tehtyjen esihistoriallisten löytöjen kanssa.

Kalparitari Hobin sai viljeltaväksi Tainuun kartanon 1780-luvulla. Hän aloitti Tainusjärven kuivaamisen peltotilaksi. Kylän ensimmäinen koulu toimi Tainuun talossa. Jurva Seuran kokoelmissa on paljon Tainuskyläisten lahjoittamia esineitä ja niitä on esillä Jurvan kotiseutumuseossa.

 

KYLÄMAISEMA

Tainuksen kylämaisema koostuu pääosin 1900-luvulla rakennetuista puutaloista. Moneen pihapiiriin kuuluvat vanha navetta tai muita talousrakennuksia muistona ajoilta jolloin maataloutta harjoitettiin nykyistä useammalla tilalla. Asutus on sijoittunut entisen järven ympärille Ruottinpuolen, Tainuskyläntien ja Koskenkorvantien varteen.

                                     

VARHAINEN TEOLLISUUS

1900-luvulla puuteollisuus alkoi kehittyä kylällä, moni kyläläinen toimii nykyäänkin puu-ja huonekaluteollisuuden parissa. Kylällä valmistetiin 1940-luvulla jopa pyykkipoikia.

                                                                        

KYLÄHISTORIAN KERÄÄMINEN

Kylähistorian kokoaminen on aloitettu Aarre Äystön johdolla 2006. Aineiston kokoamista varten on perustettu työryhmiä ja kuulumisia vaihdetaan säännöllisissä tapaamisissa. Tavoiteena on kerätä aineistoa monipuolisesti ja tallentaa sitä mahdollista kirjaa varten. Kylähistorian keräyshankkeen kokoontumisista tiedotetaan mm. ajankohtaista palstalla.

 

Lisätietoja paikallishistoriasta löytyy mm.

Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto, 1985. ETELÄ-POHJANMAAN kotiseutuhistoria : kotimaakuntani vaiheet (kirjoittajat: Pekka Kakkuri ... [et al].)

 

Jurva-seura r.y, 1985. JURVA-SEURA 35 vuotta : viisikymmentä vuotta kotiseutu- ja museotoimintaa / toim. Erkki Vainionpää

 

Koskimies-Envall, Marianne, 2002. Jurvan seurakunnan vaiheita : Jurvan kirkko 200 vuotta

 

Rapila, Alpo K.1960. Antti Tarkkanen : Piirteitä eteläpohjalaisen kansakoulunopettajan monipuolisesta elämäntyöstä

 

Tikkala, Tapani, 2005. Kauhan varresta : Koivuportaankylän kylähistoriaa